Adreça
Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
E-mail
Telèfon
Fax
Informació colònies
escola@escolaelpuig.cat
93 777 22 76
93 777 67 68
93 777 67 68

Destaquem

11.04.2018

Festa Sant Jordi 2018

MONS imaginar per fer


 

22.11.2017

VII Jornada de la Ciència

El riu Llobregat


 

28.09.2017

Manifest

Escola Nova 21


 
 

Aniversaris d'avui

Model educatiu

Quina idea d'ESCOLA

La nostra idea va lligada fonamentalment a valorar la importància del triangle cooperatiu Infant-Família-Professorat per esdevenir un espai d'acollida, interactiu, on el benestar de les persones pugui comptar com un dels seus objectius importants. Pensem en un benestar global: físic, emocional, social, intel·lectual, cultural...

Imaginem una escola basada en el que té valor, que ens permeti una interacció amb el món que sigui font de descobriment, d'acció i de millora com a resposta a la necessitat cultural adaptativa de les persones.

La idea humanista de la cultura, juntament amb la teoria constructivista de l'aprenentatge són els fonaments del nostre projecte, en constant evolució.

Quina idea d'INFANT

Pensem en un infant capaç, en constant evolució, global, únic i singular, social, creatiu i pel qui aprendre és una necessitat i una font de creixement personal.

Reconeixem en la persona el dret a la diversitat, amb la que l'escola ha de saber acollir integrant-la en la comunitat d'aprenentatge no només amb respecte, sinó com a un valor d'aportació personal de cadascú.

"El dret de la forma de conèixer infantil a viure i desenvolupar-se a l'escola d'acord a la seva naturalesa, és un principi ètic de la professió que ha d'estar en el punt de partida de la innovació dels processos d'ensenyament" Carlos Gallego Lázaro

Quina idea de SOCIETAT i de FAMÍLIA

L'escola no pot construir-se sobre la base de la simple transmissió de coneixements. Estem en una societat canviant, amb grans avenços tecnològics, de les comunicacions, de la cultura...

Afavorint la participació de les famílies en l'educació dels seus fills ajudem a l'assumpció del seu paper primordial com a educadors, que podria quedar minvat degut als canvis socials i laborals dels pares i mares.

Construint amb els alumnes una idea d'escola catalana, cooperativa, democràtica, participativa i plural els transmetem un referent de societat que els dóna eines per participar en una societat que pot ser millor.

Quina idea de CONEIXEMENT

"El coneixement escolar ha de poder arribar a ser un sistema de pensament o d'idees que permeti una més gran comprensió del món i una millor capacitat d'actuació sobre ell" Garcia, 1994

Pensem en una idea de coneixement global, enllaçat entre les diferents disciplines del saber, que ens porta a perfeccionar les estratègies necessàries per tal de poder desxifrar el món en la seva complexitat i proximitat alhora.

Aquesta idea es concreta especialment mitjançant el treball per projectes i amb l'organització de la classe en forma de comunitat de recerca.

Quina idea de MESTRE

"La nostra tasca és ajudar els infants a pujar el més alt possible a llurs muntanyes. Més, en realitat, sembla que no ens està permès" Loris Malaguzzi

La nostra idea de mestre va lligada al mediador que acompanya, ajuda, interpreta, reflexiona, escolta, dialoga, comparteix, provoca, conté, interactua... Es mostra serè, creatiu, proper...Incorpora la investigació com a part de la seva feina per reflexionar i millorar professionalment.

El diàleg entre els professionals de l'escola és fonamental per donar coherència al projecte educatiu, compartint-lo també amb les famílies.

És una professió per no pensar en petit.

© 2019 Carrer de Baix, 20-22 08292 Esparreguera  ·  93 777 22 76  ·  escola@escolaelpuig.cat        Mapa web  |  Avís legal  |  Política de cookies  |  Contactar